Select Page

Duurzaamheid is in de huidige geglobaliseerde wereld al gauw een belangrijk thema. Iedereen zoekt voortdurend naar betere methodes om duurzaamheid te verbeteren. Dit essentiële duurzaamheidsstreven en de uitdagingen gevormd door culturele verschillen hebben raakvlakken. Het duurzaamheidsstreven van de stakeholders en de introductie van een op duurzaamheid gerichte cultuur binnen de onderneming vormen de belangrijkste aandachtspunten.

De op duurzaamheid gerichte leider, waaraan een 24/7 organisatie behoefte heeft, is iemand die een gemeenschap creëert, die actief kan luisteren en die als mentor verschillende culturen kan verenigen. In deze lezing toont Jasmine Chang-Howe een specifieke organisatie-structuur, waarin Chinees-Nederlandse culturele conflicten en dilemma’s bijzondere management-vaardigheden eisen en tegelijk het ondernemingsresultaat beïnvloeden. De Chinees-Nederlandse casus is een bijzonder, gelet op de binnen deze culturen geldende waarden, overtuigingen en communicatie-stijlen, welke obstakels kunnen opwerpen voor effectieve samenwerking en duurzaamheids-initiatieven. Aan de hand van dit voorbeeld wordt u als deelnemer in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan de discussie hoe Cross-Cultural Sustainability (CCS) zou moeten functioneren, met name bij het managen van multiculturele dilemma’s op de werkvloer.

 

26th of June 2023, Ms. Jasmine Chang was invited to speak at Koninklijke IGC, Koninklijke Industrieele Groote Club 

Last night’s Koninklijke Industrieele Groote ClubChina-Tafel event was quite exciting. Full of interactive segments. The topic of “Cross-Cultural Sustainability” is quite important. At the same time, another theme about leadership was also mentioned. No matter for enterprises, organisations or individuals, these are topics worthy of consideration and research. Thank you very much Ms. Jasmine C. for her lively speech. Stichting Europe-Asia Network (Foundation) will provide training and coaching on related topics for enterprises and institutions. Both enterprises and individuals will have more awareness of this knowledge. This enables you to more effectively achieve your business and personal goals.”

Stichting Europe-Asia Network (Foundation)